Članek
Učinkovitost zagotavljanja izvajanja osebne asistence

Zadeva: dopolnitev vloge dne 1. 8. 2023, Št. 090-18/2023/2, z dne 3. 8. 2023

Objavljeno Apr 18, 2024

Učinkovitost zagotavljanja izvajanja osebne asistence

Kot je razvidno iz zgornjega dopisa naslovljenega Ministrstvu za finance, smo neuspešno hoteli izvedeti od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki se sistematično izogiba jasnim odgovorom na zastavljena javna vprašanja glede namenske in transparentne porabe javnih sredstev, kaj so ukrepali, če sploh so, proti konkretnim izvajalcem osebne asistence. Ministra Boštjančiča sproti obveščamo in informiramo o vseh pobudah ter predlogih, ki jih naslavljamo za izboljšanje transparentnosti in učinkovitosti sistema osebne asistence, zato ga bomo tudi neposredno prej ali slej poklicali na odgovornost glede nesmotrne rabe javnega namenskega denarja.

Pred nekaj dnevi smo namreč lahko v vseh glavnih javnih občilih zasledili novico o izvajalcu iz Celja, kjer so kriminalisti ugotovili, »da je odgovorna oseba zasebnega zavoda ministrstvu izdajala račune za storitve osebne asistence, ki sploh niso bile opravljene. Osumljeni je ponaredil dnevnike dela in opise opravljenih storitev in "iztržil" nekaj več kot 100.000 evrov, pri tem pa oškodoval 18 upravičencev, ki ne zmorejo skrbeti sami zase. Poleg tega pa svojim zaposlenim od decembra 2022 ni izplačal plač in ni poravnal prispevkov in jih tako oškodoval za 28.000 evrov.«

Novica stara dve leti, brez imena storilca, ter brez epiloga posledic, ukrepanja in ravnanja odgovornih. Lansirana v javnost z jasnim namenom, da MDDSZ in @Luka Mesec opraviči svoje neukrepanje po uradni dolžnosti in dopuščanje nenamenske ter sporne porabe javnih sredstev iz proračuna RS. S tem, nam želi promovirati predlog sprememb Zakona o osebni asistenci, ki izničuje pravico do neodvisnega življenja in uvaja institucionalizirano pomoč na domu. Vrniti nas želi v socializem, ki ga sam nikoli ni imel priložnosti živeti in izkusiti, a o njem hrepeneče sanja. Vse to zgolj izpričuje, da številna naša opozorila, svarila glede ne obstoja vsebinskih nadzorov in konkretnih dokazov, z imeni in priimki, uporabnikov in izvajalcev osebne asistence, ki nezakonito črpajo denar, so bila s strani MDDSZ dobesedno ignorirana ali obravnavana kot navadni alarmizem, pretiravanje in celo kot nadležna ter moteča opozorila in prijave. Upamo le lahko, da bo revizija Učinkovitost zagotavljanja izvajanja osebne asistence Računskega sodišča RS razgalila vse sistemske kršitve, do katerih je prišlo zaradi neukrepanja MDDSZ. Zanimivo bo, če bo dejansko evropski komisar postal Tomaž Vesel, ga prav gotovo ne bomo dali miru glede podobnih vprašanj.


Elena Pečarič

Ministrstvo za finance
Župančičeva ulica 3
1000 Ljubljana

Ljubljana, 9. 8. 2023

Zadeva: dopolnitev vloge dne 1. 8. 2023, Št. 090-18/2023/2, z dne 3. 8. 2023

Spoštovani,

na Ministrstvo za finance smo vam poslali v vednost »Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja« naslovljeno na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). Za nas je takšen odgovor nezadovoljiv, pomanjkljiv in nezadosten, saj menimo, da je pristojno ministrstvo že po uradni dolžnosti, dolžno preverjati porabo namenskih proračunskih sredstev ter sproti odpravljati morebitne kršitve in zlorabe.

S strani pristojnega ministrstva MDDSZ smo želeli pridobiti seznam izvajalcev osebne asistence, ki so odkar je osebna asistenca uzakonjena in financirana iz proračuna, kupili, najeli ali preko leasinga odplačevali nakup prostorov za izvajanje svoje storitve. Tudi tokrat so nam v pisnem odgovoru pojasnili, da MDDSZ ne zbira in ne vodi teh podatkov. Gede na dejstvo, da se podobni odgovori s strani MDDSZ praktično ponavljajo »češ, da podatkov nimajo, ne zbirajo, ne beležijo ...«, se nam zdi ravnaje ali bolje, opuščanje ravnanja odgovornih na tem ministrstvu povsem neodgovorno. Gre namreč za ogromna proračunska sredstva, ki so namenska in definirana z zakonom. Vse to jasno govori, da ni nobenega pregleda in vpogleda nad porabo javnih sredstev.

MDDSZ »celo razpolaga z informacijo« o izvajalcu Zavod Pravica so.p. (1) , da je del (2) sredstev namenil za nabavo prostorov za izvajanje svoje storitve. Naj poudarimo, da to nikoli ni bilo možno niti dovoljeno. Ta izvajalec je tako več kot očitno nezakonito deloval že ves čas in še vedno nemoteno opravlja svojo dejavnost ter samo izplačujejo proračunska sredstva.

Od Ministrstva za finance zato pričakujemo konkretno ukrepanje do Ministrstva za delo, družino, socialo in enake možnosti (MDDSZ) v smeri preprečevanja nesmotrne porabe proračunskih sredstev, izogibanje dolžnega ravnanja javnih uslužbencev, ki so tam zaposleni, glede nadzora nad smotrnostjo in namensko porabo »storitve osebna asistenca«, ki se v mnogih primerih izvaja kot nekakšna pomoč, oskrba na domu ali dolgotrajna oskrba, kar je v nasprotju s cilji in namenom Zakona o osebni asistenci (ZOA). Žal zelo dolgo, tudi preko zahtev informacij javnega značaja po ZMed, želimo pristojne soočiti z morebitnimi sumi korupcije in konflikta interesov, ki sta pri številnih izvajalcih osebne asistence zelo očitna.

A z žalostjo vse bolj ugotavljamo, da se iz vlade v vlado, kljub našim stalnim svarilom, opozorilom, javnim razkritjem glede sumljivih in nezakonitih ravnanj, ni politične volje in pripravljenosti ter namere, da se počisti z nedopustnimi praksami, ki izkoriščajo stiske najšibkejših posameznikov.

Lep pozdrav,
Elena Pečarič

Urednica Za-misli.si

(1) KPK https://erar.si/prejemnik/8304351000#transakcije
(2) Kaj v finančnem smislu to sploh pomeni? Še bolj pa vprašanje, zakaj se še do danes, po štirih letih, takšna nezakonitost ni bila razkrita in sanirana?


#Ajdovščina #aktualno #Ankaran #Apače #Beltinci #Benedikt #BistricaObSotli #Bled #Bloke #Bohinj #Borovnica #Bovec #Braslovče #Brda #Brežice #Brezovica #Cankova #Celje #CerkljeNaGorenjskem #Cerknica #Cerkno #Cerkvenjak #Cirkulane #Črenšovci #ČrnaNaKoroškem #Črnomelj #Destrnik #Divača #Dobje #Dobrepolje #Dobrna #DobrovaPolhovGradec #Dobrovnik #DolenjskeToplice #DolPriLjubljani #Domžale #Dornava #Dravograd #Duplek #ElenaPecaric #GorenjaVasPoljane #Gorišnica #Gorje #GornjaRadgona #GornjiGrad #GornjiPetrovci #Grad #Grosuplje #Hajdina #HočeSlivnica #Hodoš #Horjul #Hrastnik #HrpeljeKozina #Idrija #Ig #IlirskaBistrica #IvančnaGorica #Izola #Jesenice #Jezersko #Juršinci #Kamnik #KanalObSoči #Kidričevo #Kobarid #Kobilje #Kočevje #kolumne #Komen #Komenda #Koper #KostanjevicaNaKrki #Kostel #Kozje #Kranj #KranjskaGora #Križevci #Krško #Kungota #Kuzma #Laško #Lenart #Lendava #Litija #Ljubljana #Ljubno #Ljutomer #Logatec #LogDragomer #LoškaDolina #LoškiPotok #LovrencNaPohorju #Luče #Lukovica #Majšperk #Makole #Maribor #Markovci #Medvode #Mengeš #Metlika #Mežica #MiklavžNaDravskemPolju #MinistrstvoZaFinance #MirenKostanjevica #Mirna #MirnaPeč #Mislinja #MokronogTrebelno #Moravče #MoravskeToplice #Mozirje #MurskaSobota #Muta #Naklo #Nazarje #NesmotrnaPoraba #NovaGorica #NovoMesto #Odranci #Oplotnica #Ormož #OsebnaAsistenca #Osilnica #Pesnica #Piran #Pivka #Podčetrtek #Podlehnik #Podvelka #politika #Politika #Poljčane #Polzela #Postojna #Prebold #Preddvor #Prevalje #Ptuj #Puconci #RačeFram #Radeče #Radenci #RadljeObDravi #Radovljica #RavneNaKoroškem #Razkrižje #RečicaObSavinji #RenčeVogrsko #Ribnica #RibnicaNaPohorju #RogaškaSlatina #Rogašovci #Rogatec #Ruše #Šalovci #SelnicaObDravi #Semič #ŠempeterVrtojba #Šenčur #Šentilj #Šentjernej #Šentjur #Šentrupert #Sevnica #Sežana #Škocjan #ŠkofjaLoka #Škofljica #SlovenjGradec #SlovenskaBistrica #SlovenskeKonjice #ŠmarjePriJelšah #ŠmarješkeToplice #ŠmartnoObPaki #ŠmartnoPriLitiji #Sodražica #Solčava #Šoštanj #SrediščeObDravi #Starše #Štore #Straža #SvetaAna #SvetaTrojicaVSlovenskihGoricah #SvetiAndražVSlovenskihGoricah #SvetiJurijObŠčavnici #SvetiJurijVSlovenskihGoricah #SvetiTomaž #Tabor #Tišina #Tolmin #Trbovlje #Trebnje #TrnovskaVas #Tržič #Trzin #Turnišče #Velenje #VelikaPolana #VelikeLašče #Veržej #Videm #Vipava #Vitanje #Vodice #Vojnik #Vransko #Vrhnika #Vuzenica #ZagorjeObSavi #ZahtevoZaDostop #ZakonOsebniAsistenci #Žalec #ZaMisliSi #ZavodPravica #Zavrč #Železniki #Žetale #Žiri #Žirovnica #Zreče #ZupancicevaUlica #Žužemberk